NYHETSARKIVET
5 feb 2021 13:15
SEB Pension blir inte tjänstepensionsbolag
SEB Pension & Försäkring har nyligen tagit beslutet att tillämpa Solvens 2-regelverket för hela sin försäkringsverksamhet.

Beslutet gäller från den 31 december 2021.

Som bolaget skriver på sin hemsida beror det på att SEB anser att Solvens 2 innebär bättre skyddsregler för försäkringstagarna. Dessutom erbjuder regelverket ökad transparens och fungerar bättre som en riskstyrningsmodell jämfört med IORP 2.

Beslutet gäller tillsvidare men kan omprövas.

SEB var ju med som part i lobbyn, tillsammans med bland andra Skandia och SPP, som inte ville att tjänstepensionsbolag skulle få alltför stora fördelar jämfört med Solvens 2-bolagen.

De tyckte att alla skulle använda sig av Solvens 2-regelverket och såg inte att det fanns behov av ett separat regelverk för tjänstepension i Sverige. Mantrat "Same risks, same rules" användes flitigt, men nu finns de något snällare reglerna för tjänstepensionsföretag på plats, men SEB vill inte ombilda sig till tjänstepensionsbolag. Åtminstone inte nu. Principfast, konstaterar Pensionsnyheterna.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561