NYHETSARKIVET
5 feb 2021 13:17
Skandia tycker att äldre kan ta högre placeringsrisk
När det pratas om pensionspengar och hur de ska förvaltas brukar stort fokus läggas på att risken ska dras ner eller tas bort helt när man går i pension.

Även många bolag har portföljer där risken dras ner väsentligt ju närmare en sparare kommer till pensionen. Men Skandia lyfter nu i en ny rapport frågan om ett mer offensivt sparande även som pensionär och hur mycket mer pengar det kan ge.

En 65-åring idag lever i genomsnitt ytterligare 23 år. Många lever längre än så.

"För pensionssparare som lever till sin hundraårsdag kan 6 % istället för 2 % avkastning från 65-årsdagen innebära att de totalt sett får mer än dubbelt så hög pension utbetalt. Våra beräkningar visar att det i genomsnitt kan bli 7900 kronor mer i månaden istället för 3 400 kronor i månaden, för ett kapital på en miljon kronor vid pensioneringen", skriver Skandia.

Men även för en sparare med genomsnittlig livslängd kan sex procent i avkastning efter pensioneringen ge nästan 70 procent mer i pension varje månad, menar pensionsbolaget.

Viktigt för sparare är att bestämma vilka riskmarginaler de har. Har man små marginaler och planerar att ta ut pensionen på kort tid är en lägre risk att föredra. Men de som har marginaler och planerar ett livsvarigt uttag kan tjäna på ett aktivt val av förvaltning och en mer offensiv inställning.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561