NYHETSARKIVET
3 mar 2021 12:44
Dribbel med socialavgifter för höjda pensioner lämnas till Pensionsgruppen
Sverigedemokraternas Oscar Sjöstedt föreslog i en motion till riksdagen i oktober förra året att man borde dribbla med socialavgifterna och ta pengar från den allmänna pensionsavgiften och istället låta en större del av dessa gå till pensionssystemet.

Detta för att förbättra pensionerna och vidare för att man skulle lindra tvånget att jobba längre.

"Genom att växla mellan en lägre allmän löneavgift och högre pensionsavsättningar inom arbetsgivaravgifterna, går det att uppnå högre pensioner och samtidigt undvika att företagarna drabbas av högre skatter. Resultatet blir då att samma person får en lika hög eller högre pension utan att den generella pensionsåldern behöver höjas. Detta skulle vara en mer långsiktigt hållbar lösning än det pensionstillägg som regeringen föreslagit. Vi anser därför att regeringen ska utreda en sådan lösning för att på allvar kunna stärka pensionerna", skrev Sjöstedt.

Nu blir det inget av med den saken. Utskottet har låtit yxan gå över alla motioner som kommit från de olika riksdagsledamöterna och avslår alla, vilket inte är ovanligt.

Men man har ändå svarat Oscar Sjöstedt att det han kräver om socialavgifterna är en fråga för Pensionsgruppen:

"När det gäller frågan om att använda en viss del av den allmänna löneavgiften för att höja ålderspensionsavgiften och därmed även pensionerna noterar utskottet att ett arbete rörande avgiftsnivån pågår inom Pensionsgruppen. Mot bakgrund av det som nu anförts ser utskottet inte att det finns skäl att föreslå något tillkännagivande till regeringen med anledning av motionerna", skriver utskottet.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561