NYHETSARKIVET
4 mar 2021 13:34
Dålig kunskap om pensionssystemet skapar onödig oro
Det påbörjade EU-projektet som syftar till att förbättra finanskunskaperna hos konsumenter inom EU verkar ha fog för sig. En tredjedel av svenskarna vet till exempel inte vad det är som pensionen grundas på.

I (ännu) en opinionsundersökning, som gjorts av Kantar Sifo på uppdrag av Swedbank, framgår det att en tredjdel av svenskarna i undersökningen, 34 procent, anser sig ha bra eller ganska bra kunskap om det svenska pensionssystemet.

Samtidigt anser nästan sju av tio av de tillfrågade att de har liten eller ingen kunskap om hur det hänger ihop.

Kunskapen om pensionssystemet ökar visserligen med tiden och står alltså i relation till åldern. Men pensionen räknas ju på hela yrkeslivet och det gör att människor kan fatta pensionsbeslut på fel grunder och att det blir svårt att reparera för misstag i högre åldrar.

"Det är många som inte har koll på pensionen. Kunskapen ökar med ålder, men eftersom pensionen grundas på din inkomst och de val du gör under hela ditt arbetsliv är det viktigt att ha koll tidigt. Då har du större möjlighet att påverka din ekonomi som pensionär", säger Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank, i ett pressmeddelande.

Det finns också ett samband mellan kunskap och oro för pensionen, enligt undersökningen och kvinnor är mer oroliga än män. 35 procent av kvinnorna uppger att de är oroliga för pensionen medan det är 25 procent av männen som är oroliga. Det förvånar knappast eftersom kvinnor generellt har lägre pension än män.

"De som har kunskap om hur pensionen fungerar och som tar del av sin pensionsprognos känner mindre oro för sin ekonomi som pensionär. Har du koll från början har du också gott om tid på dig förbereda dig inför en lägre inkomst", säger Madelén Falkenhäll enligt ett pressmeddelande från Swedbank.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561