NYHETSARKIVET
4 mar 2021 13:37
9 månaders påbackning för Max Serwin i Falcon del 2
Max Serwin, som den 22 oktober 2020 dömdes till 6 år och 9 månaders fängelse av Svea hovrätt för grovt bedrägeri under perioden 2012-2013, dömdes nu av tingsrätten till ytterligare 9 månaders fängelse för grov trolöshet mot huvudman vid elva tillfällen.

Han dömdes också att betala tillbaka 185 miljoner kr för brott begångna när Falcon Funds investerade i sex börshandlade fonder (ETI:er), där pengarna sedan överfördes till Max Serwin och Afram Gergeo. Rätten valde att inte följa åklagarens yrkanden om grovt bedrägeri.

Afram Gergeo, stod inte åtalad i Falcon Funds-målet del 1, men döms nu i del 2 till fängelse i 5 år och 6 månader för grovt penningtvättsbrott vid sex tillfällen.
Afram Gergeo ska betala tillbaka drygt 206 miljoner kr till staten för brott begångna i samband med att Falcon Funds fondmedel investerades i värdelösa Werel-aktier och sedan vidarefördes till Afram Gergeo och Max Serwin. Afram Gergeo döms också till näringsförbud i tio år.

Även fyra av Afram Gergeos bolag döms att betala 10 miljoner kr vardera i företagsbot.

Bolaget Brf Sicklaön, som ägde hans villa i Saltsjöbaden, ska betala drygt 24 miljoner kr för brott när huset köptes med pengar från Falcon Funds fondmedel.

Den tredje huvudpersonen bakom Falcon Funds-bedrägerierna, amerikanen Mark Bishop avtjänar sedan juni 2020 sitt långa fängelsestraff på Kumla-anstalten. Han valde att inte överklaga sin dom på 7,5 års fängelse från del 1. Maxstraffet för ekobrott i svensk lagstiftning är 8 år.

Kronofogden fick in 40 Mkr från tvångsförsäljningen av Mark Bishops lägenhet på Engelbrektsgatan i Stockholm. Man försöker nu även att tvångsförsälja Max Serwins och Afram Gergeo lägenheter i London, men det har visat sig bli lite besvärligare efter att England lämnat EU.

Hittills har åklagare och kronofogden lyckats säkra cirka 50 Mkr från Afram Gergeos tillgångar och nästan lika mycket från Max Serwin. Denne dömdes att betala tillbaka 68 Mkr till staten av hovrätten för brott begångna 2012-2013. Så han kommer fortsatt att ha en skuld till staten på över 200 Mkr när han släpps ut efter avtjänat fängelsestraff.

I tingsrättens dom på 156 sidor konstateras vidare att huvudägaren till Temple Asset Management, Anthony Farrell, och Barbaros Ökten som förvaltade Falcon Funds i Temple, har missbrukat sin förtroendeställning. De omfattas inte av åtalet och träffas därför inte.

Farrell friades från misstankar i juni 2019 och Barbaros Ökten flydde enligt obekräftade uppgifter till Turkiet redan under 2016.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561