NYHETSARKIVET
5 mar 2021 12:32
AP-fonderna har misslyckats med påverkan mot klimatbovar
Genom aktivt ägande vill AP-fonderna få fossila bolag att bli mer hållbara. Men hittills verkar det vara si och så med framgången, när det gäller att förmå företagen som de äger aktier i, att sluta utvinna fossila bränslen.

I en ny rapport visar Naturskyddsföreningen att inte ett enda av de bolag som utvinner kol, olja och gas som AP-fonderna försökt påverka har satt utsläppsmål i linje med Parisavtalet.

"Trots att klimatkrisen är akut så är våra svenska pensionspengar fortfarande investerade i flera av världens största utsläppsbovar. AP-fonderna försöker genom sitt ägande påverka fossila bolag att ställa om i linje med Parisavtalet, men vår granskning visar att bolagen inte åtagit sig att göra det som krävs", säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare, i ett pressmeddelande från föreningen i dag.

AP-fonderna motiverar sina fortsatta investeringar i fossila bolag med att de är aktiva ägare och kan påverka bolagen i en hållbar riktning. Med aktivt ägande menar AP-fonderna att de röstar på bolagsstämmor och för dialog med bolagen de äger. På det sättet försöker fonderna få bolagen att ställa om i linje med Parisavtalet.

I rapporten visar Naturskyddsföreningen att strategin med att vara kvar som ägare och bedriva påverkansarbete mot företagen till exempel på bolagsstämmorna, inte varit särskilt framgångsrik.

AP-fonderna 1-4 och Sjunde AP-fonden har visserligen röstat för att stärka bolagens klimatarbete men att det varit klent med framgångarna.

Naturskyddsföreningen har dock inte fått reda på om man haft diskussioner med företagen vid sidan av bolagsstämmorna, eftersom det som då sägs i eventuella dialoger inte är något man trumpetar ut.

Slutsatsen är dyster för strategin, enligt Naturskyddsföreningen.

Rapportens huvudsakliga slutsats är att - trots att AP-fonderna i stor utsträckning lagt sin röst på klimatförbättringar - så har inte ett enda bolag som utvinner fossila bränslen åtagit sig att minska sina utsläpp i enlighet med Parisavtalets 1,5-gradersmål.

Föreningen anser att det vore bättre om fonderna istället tog i med hårdhandskarna och helt enkelt röstade mer med fötterna och sålde av sina innehav i fossilföretagen.

"Möjligheten att ställa om för bolag som livnär sig på utvinning av fossila bränslen är mycket liten. Därför bör AP-fonderna överge strategin och i stället göra sig av med sina fossila innehav i dessa bolag", säger Karin Lexén.

AP-fonderna har dock blivit mer aktiva med att sälja av fossilinnehaven under det senaste året.

Störst framsteg har Första och Andra AP-fonden gjort genom att dra sig ur bolag som utvinner och framställer fossila bränslen.

Trots denna förbättring visar rapporten att AP-fonderna tillsammans har investeringar värda 15,7 miljarder kronor i 66 av världens 200 största kol-, olje- och gasbolag.

Om AP-fondernas andelar av dessa bolags fossila reserver skulle förbrännas motsvarar det hela Sveriges årliga utsläpp, konstaterar Naturskyddsföreningen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561