NYHETSARKIVET
5 mar 2021 12:39
7000 begärde prövning i Högsta Förvaltningsdomstolen - bara 97 fick PT
Varje år prövar Högsta Förvaltningsdomstolen tusentals ärenden som överklagats från kammarrätterna.

En stor del av dessa handlar om skatter och socialförsäkringsfrågor men det är inte lätt att komma igenom nålsögat och beviljas prövningstillstånd av domstolen.

Under år 2020 fick HFD in 7 000 mål men av dessa var det bara 97 ärenden, 1,5 procent, som beviljades prövningstillstånd.

Domstolen påpekar, i sin nyligen utkomna verksamhetsberättelse, att det inte handlar om att rätta beslut i underinstanserna. Mål som beviljas prövningstillstånd ska vara viktiga för etablering av rättspraxis.

Det gäller till exempel om kammarrätterna spretat i sina avgöranden och kommit med olika avgöranden i likartade frågor.

"Centralt för om ett mål ska beviljas prövningstillstånd och prövas i sak är om målet rör en rättsfråga som det behövs vägledning i. För att det ska bli ett tydligt, vägledande avgörande behöver också målet i sig vara lämpligt för ändamålet. Om ett mål innehåller oklara omständigheter eller bevisfrågor talar det emot att prövningstillstånd meddelas", säger Pia Cedermark, beredningschef, i HFD verksamhetsberättelsen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561