NYHETSARKIVET
7 apr 2021 12:59
Oljefonden lägger fast sin nya investeringsstrategi
I dag meddelar norska oljefonden, Statens Pensjonsfond utland, att man fattat beslut om hur man tänker förvalta världens största investeringsfond under perioden 2021-2022.

Någon stor omgörning av strategin är inte i antågande. Det helt övergripande målet för fondens investeringar ska vara "högsta möjliga avkastning".

Det är något som redan tidigare slagits fast men nu upprepas. Till det kommer att förvaltningen ska vara ansvarsfull och fonden ska förvaltas med största möjliga öppenhet.

För förvaltare i branschen som kanske är sugna på att jobba i bolaget som förvaltar fondens tillgångar kan det kanske vara värt att fundera på att skicka in en ansökan.

Man skriver nämligen att man vill locka de "främsta talangerna" och se till att de ska ha möjlighet att utan rädsla jobba effektivt och nyskapande för att nå gemensamma mål.

Ramen för förvaltningen innebär att 70 procent av tillgångarna ska vara placerade i aktier och 30 procent i räntor. Den exponeringen är dock inte indexbaserad utan fonden ska vara aktivt förvaltad och alltså inte bara skugga index.

"Vi förvaltar fonden nära indexen men alla våra investeringsstrategier rymmer också aktiva element. Vi använder oss av investeringsstrategier för att förvalta fonden till en acceptabel risk men inom de ramar som är fastlagda i mandatet”, skriver fonden och tillägger att man är en ”långsiktig investerare med begränsat kortsiktigt likviditetsbehov och låga förvaltningskostnader."

Hela rapporten kan hämtas här:
Oljefonden
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561