NYHETSARKIVET
7 apr 2021 13:04
Ännu en person kan åtalas i Falcon Fundshärvan
Två av huvudmännen bakom Falcon Funds-bedrägeriet, Max Serwin och Afram Gergeo, har överklagat tingsrättens dom i del 2 av målet till hovrätten. Det har medfört att även åklagaren överklagat domen och begär straffskärpning för de båda.

I del 1 av Falcon Funds-målet dömdes Max Serwin till 6 år och 9 månaders fängelse. Den domen har hovrätten fastställt och HD har inte beviljat prövningstillstånd för överklagan dit. I del 2 dömde tingsrätten Max Serwin till ytterligare 9 månaders fängelse för grov trolöshet mot huvudman. Han friades dock från åtalet om grovt bedrägeri. Åklagaren begär i överklagandet till hovrätten att Serwin även ska dömas för grovt bedrägeri, medan försvaret begär att han ska frias helt.

Men det finns ytterligare en person som inte åtalats än. Det handlar då om förvaltaren av Temple Asset Management som skötte förvaltningen av fonderna åt Falcon. Nu har Ekobrottsmyndigheten bestämt sig för att gå vidare med honom för att få honom inför skranket.

Han har tidigare inte varit åtalad och problemet med honom är att han finns i Turkiet, dit han flydde 2016, och turkiska myndigheter har inte hittat honom på de adresser man haft att kolla upp.

Det berättar Dagens Juridik i dag.

Han misstänks för trolöshet mot huvudman, grovt brott, och har nu omhäktats i sin utevaro. Han misstänks ha vilselett företrädare för Temple Asset Management att köpa in instrument till Falcons fonder "som inte varit affärsmässigt betingade".

Återstår att se hur åklagare Jerker Asplund lyckas med att få honom fälld. Turkiet utlämnar inte turkiska medborgare men har i ett tidigare fall i Allra-härvan förklarat att man kan tänka sig att bistå svenska myndigheter genom att pröva åtal i turkisk domstol.

Den turkiske statsåklagaren skickade 2019 ett brev till Sverige, där man förklarade att man skulle kunna bistå med att lagföra Allrahärvans finansielle trollkarl Evran Mersin.

Mannens svenske försvarare menar att misstankarna om bedrägeri mot de åtalade i Falcon avskrevs i tingsrätten och att hans klient då borde frias från misstankar.

Åklagaren menar dock att mannen i fråga inte varit åtalad i det målet och att misstankarna mot just honom inte prövats.

Till det kommer att åklagaren, liksom de svarande, överklagat domen. Åklagaren tycker att det var fel att fria de inblandade för bedrägeri och vill ha dem fällda även för det brottet.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561