NYHETSARKIVET
7 apr 2021 13:17
Svenska fondsparare betalade 35 miljarder i avgifter förra året
Trots att prispressen varit tydlig i fondbranschen på senare år ser det inte ut som att förvaltarna tvingas ta fram några tuffa svångremmar.

Enligt en granskning, som SVT Nyheter gjort, betalade svenskarna förra året 35 miljarder för att få tjänsten fondförvaltning.

Det bör tilläggas att en stor del av dessa avgifter inte bara handlar om fondförvaltning utan en stor del går till det som kallas distribution eller försäljningsomkostnader.

Den samlade svenska fondförmögenheten låg i slutet av mars i år på 5 600 miljarder kr och inkluderar då premiepension, tjänstepension och privat fondsparande.

"En försiktig beräkning visar då att fondspararna årligen betalar cirka 35 miljarder kronor i fondavgifter. Det är ungefär lika mycket som regeringen och staten årligen lägger på "ekonomisk trygghet vid ålderdom" där bland annat garantipension och bostadstillägg ingår", skriver SVT.

SVT har bett Fondbolagens Förening kommentera de 35 miljarderna men föreningen har avstått. Dock påpekar man att beräkningen är "sannolik" skriver SVT.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561