NYHETSARKIVET
8 apr 2021 13:02
Ny ledamot invald i styrelsen för AMF
Igår den 7 april avhöll AMF ordinarie årsstämma, med minimalt antal deltagare, av smittskyddsskäl.

På stämman valdes Therese Guovelin till ny styrelseledamot i AMF efter Berit Müllerström. Övriga ledamöter återvaldes.

Lars Wedenborn omvaldes till styrelsens ordförande.

AMFs styrelse består efter årsstämman 2021 av följande personer:
Lars Wedenborn, styrelsens ordförande
Marie Rudberg, Svenskt Näringsliv
Renée Andersson, LO
Ulf Grunander (oberoende)
Therese Guovelin, LO
Per Ljungberg (oberoende)
Ola Pettersson, LO
Caroline af Ugglas, Svenskt Näringsliv
Tomas With, IF Metall

I enlighet med bolagsordningen för AMF utsågs Marie Rudberg och Therese Guovelin av Svenskt Näringsliv respektive LO till ledamöter att särskilt bevaka försäkringstagarnas och de försäkrades intressen.

Det skriver AMF, som ägs av LO och Svenskt Näringsliv, i ett pressmeddelande.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561