NYHETSARKIVET
8 apr 2021 13:03
Sparrådgivare varnas av Swedsec för bristande dokumentation
En (vad vi tror) bankanställd rådgivare har under 2020 genomfört investeringsrådgivning för kunder men slarvat med att dokumentera de råd han givit kunderna.

Inte heller framgår av dokumentationen varför råden lämnats.

Under 2020 har arbetsgivaren funnit 36 fall av bristande dokumentation av de råd han lämnat till kunderna, något som fick arbetsgivaren att anmäla den anställde till Swedsec där medarbetaren var licensierad. I vissa fall går det inte heller att avgöra om de personer som han öppnat konton för faktiskt varit med i rådgivningssamtalen.

Swedsecs disciplinnämnd har nu valt att tilldela medarbetaren en varning och skriver i sitt beslut så här:

"Licenshavarens överträdelser av reglerna har medfört att företaget och dess kunder har utsatts för icke oväsentliga risker. Att korrekt dokumentation sker är också av stor vikt för att företaget på bästa sätt ska kunna hantera klagomål från kunder."

Arbetsgivaren har valt att låta den anställde jobba kvar, men får tillsvidare bara ägna sig åt att jobba som rådgivare för bolån.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561