NYHETSARKIVET
8 apr 2021 13:04
Tuffare krav väntar företag som försöker lura konsumenter
I dagarna har ett delbetänkande kommit som hanterar frågor rörande konsumentskydd.

I praktiken betyder det att det ska bli lättare att komma åt syndarna och att det dessutom ska bli dyrare för dem som syndat.

Utredningen "Ett moderniserat konsumentskydd" har valt att svälja elefanten i bitar och har i det nu föreliggande betänkandet framför allt tagit sig an distansavtal, tänk e-handel, och frågor som rör inköp av tjänster på nätet.

Utredningen tillsattes efter det att EU-kommissionen tyckte att det var dags att städa och samordna den brokiga flora av konsumentskyddsregler som kommit till under åren för att se till att de blir tydliga.

Ett nytt (ändrings-)direktiv beslutades av EU-parlamentet och rådet 2019.

Den svenska utredningen tillsattes under 2020 för att se till att direktivet rimmar med svensk lagstiftning och om inte - föreslå nya regler.

Delbetänkandet handlar i stor utsträckning om hur och när man ska ha rätt eller möjlighet att utdöma så kallade marknadsstörningsavgifter av näringsidkare som inte informerar tydligt om vilka regler som gäller vid köp.

Det handlar även om att det blir otillåtet att göra egna rankningar av produkter som är egna påhitt utan att berätta hur man kommit fram till sina resultat.

När det gäller finansiella tjänster finns det redan ett omfattande regelverk i Sverige som hanterar de här frågorna, och direktivet innebär inte att man måste ändra i befintliga lagar om de redan täcks av strängare krav.

Utredningens förslag i delbetänkandet innebär att det införs en möjlighet att ta ut marknadsstörningsavgift vid överträdelser av bestämmelserna om näringsidkares informationsskyldighet. Och avgiften som en näringsidkare kan tvingas betala kan bli högre i framtiden eftersom man vill ta bort taket som för maxavgiften som finns i dag.

"Utredningen föreslår att den övre fasta beloppsgränsen för marknadsstörningsavgiften tas bort. I de fall årsomsättningen uppskattas får avgiften fastställas till ett belopp i kronor motsvarande högst två miljoner euro. Den övre gränsen om tio procent av näringsidkarens årsomsättning behålls liksom den undre beloppsgränsen om tio tusen kronor", skriver utredningen i betänkandet.

Det kan alltså bli dyrare för företag att slarva med informationsskyldigheten till konsumenterna eller att ge otydlig prisinformation, enligt utredningens förslag.

Utredningen hoppas att det ska bli bättre ordning när ny lagstiftning ska vara på plats och börja gälla från och med den 28 maj 2022 och skriver:

"Förslagen innebär även ett stärkt sanktionssystem vid överträdelser av det marknadsrättsliga regelverket. Detta kommer att verka avskräckande för företag som inte följer reglerna och på sikt gynna seriösa företag."
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561