NYHETSARKIVET
9 apr 2021 12:57
Men många är oroliga för sin pension enligt undersökning från Fora
Alectas beräkningar, som med tydlighet visar att pensionsoron för majoriteten av svenskarna är ogrundad, verkar inte ha nått fram till svenskarna. Än.

Valcentralen Fora har med hjälp av Novus frågat människor om de är oroliga för sin framtida pension och funnit att sex av tio är det.

Av dessa använder sig en tredjedel av tjänsterna på minpension.se, men det verkar inte lindra oron. Störst är oron i grupper som ”bara” har gymnasieutbildning, arbetare och LO-medlemmar.

Oron ökar också med stigande ålder. Gruppen 50-64 år är ”signifikant mer oroliga” än andra, skriver Fora i ett pressmeddelande där Novusundersökningen refereras.

På något sätt verkar det dock som att oron minskar med tiden. I undersökningen är totalt fyra av tio personer inte oroliga. Män, pensionärer mellan 65 och 79 år samt de med hög hushållsinkomst instämmer i högre grad i detta.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561