NYHETSARKIVET
9 apr 2021 13:00
Riksdagsman vill veta hur regeringen stötte på om skatteavtalet med Portugal
Den moderate riksdagsmannen Kjell Jansson undrar vilka påstötningar och åtgärder regeringen vidtog mot Portugal innan man bestämde sig för att säga upp skatteavtalet med Portugal.

Regeringen har nu lagt fram en proposition om att säga upp skatteavtalet vilket innebär att Sverige får möjlighet att beskatta dem, vilket vi tidigare berättat om.
Kjell Jansson verkar dock tycka att Sverige gav upp hoppet om att Portugal skulle ratificiera det reviderade skatteavtalet för tidigt och han vill nu veta vilka påstötningar som gjorts och var dessa dokumenterats.

Jansson anser att uppsägningen lett till ”beklagliga konsekvenser” och har nu ställt frågan till finansminister Magdalena Andersson (S), som inför riksdagen får svara på vad regeringen gjort och vilka personer man stött på i Portugal innan man bestämde sig för att saga upp skatteavtalet.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561