NYHETSARKIVET
28 apr 2021 14:10
Nytt pensionsförslag ska höja pensionerna och öka respektavståndet
Idag presenterar Fackförbundet Byggnads och tankesmedjan Katalys ett förslag för reformering av det allmänna pensionssystemet. Det man vill åstadkomma är ett större respektavstånd mellan dem som inte jobbat alls och de som jobbat ett helt arbetsliv med låg lön.

Vägen dit bygger på högre avgifter. Här nöjer man sig inte med en återställare från dagens 17,21 procent av inkomsten till 18,5 procent, vilket framförts i debatten. Här vill man istället att pensionsavgiften ska höjas till 20 procent för alla.

En ny tanke är att man vill införa en grundpension som - till del – ska ersätta dagens garantipension. Här föreslår man en utjämnande modell där alla i en generation, kohort, gemensamt ska sätta av till en bottenplatta för grundpensionen. Den ska då betalas av alla i generationen och görs genom att en del av pensionsavgiften finansierer grundpensionen.

"I förslaget till en grundpension ligger årskullen född 1968 till grund för beräkningarna. Potten för grundpensionen bestäms antingen för varje årskull eller i kohorter, till exempel femårskohorter. Vi föreslår att 30 procent av en individs pensionsinbetalningar går till den gemensamma potten och 70 procent till sin egen inkomstpension."

Med en avgift på 20 procent, lika för alla, betyder det här att 6 procentenheter av avgiften går till bottenplattan och 14 procentenheter går till inkomstpensionen.

Med modellen blir det alltid mer lönsamt att jobba än att inte göra det. I dagsläget kan garantipension och inkomstpensionstillägg i vissa fall göra det olönsamt att jobba längre, något som det nya förslaget ska råda bot på. Reformen skulle öka intäkterna till pensionssystemet med 35 miljarder kr om året.

Här tänker man dock sno de delar som idag går in till statsbudgeten som kommer från avgifter över taket på 7,5 inkomstbasbelopp, alltså den allmänna pensionsavgiften. Att man väljer att ta skatteintäkten från pensioner över taket förklarar man i rapporten så här:

"För att inte påverka löneutrymmet negativt föreslår vi att höjningen tas från den allmänna löneavgiften."

Enligt Katalys / Byggnads ger modellen följande effekter för pensionärer, jämfört med dagens system:

- Respektavståndet mellan dem som har och inte har arbetat skulle öka, även för dem med låga inkomster.

- Pensionerna för dem som arbetat höjs med i snitt drygt 500 kronor i månaden.

- För privatanställda arbetare höjs pensionen med drygt 800 kronor i månaden.

- Grundpensionen blir cirka 5 200 kronor i månaden vid 20 procents inbetalning i pensionsavgift.

- De fåtal som har arbetat lite eller inte alls kommer även fortsättningsvis att behöva få sin ekonomi stärkt med äldreförsörjningsstöd och bostadsbidrag.

- Den direkta kostnaden för staten landar på knappt 35 miljarder kronor, givet att pensionsinbetalningar över taket finansieras av den allmänna löneavgiften, men från den summan bör besparingar på garantipension räknas bort.

Katalys/Byggnads vill också ändra i reglerna för sjukförsäkringen. Man vill dessutom att pensionsavsättningar vid till exempel föräldraledighet eller sjukskrivning ska baseras på hela lönen.

Det ska i praktiken också bli lättare att få sjukersättning så att de som inte klarar av att jobba ända fram till riktåldern genom att göra det möjligt med sena sjukskrivningar. Detta skulle då bli något av en "återställare" av de gamla reglerna för förtidspension med effekten att den som inte orkar ända fram till pension ska slippa knapra på sin ålderspension.

"Vi föreslår en förändrad arbetsprövning för äldre löntagare som gör det enklare att bli sjukskriven i slutet av arbetslivet, istället för att tvingas gå i pension. Bedömning av arbetsförmåga ska göras som vanligt för den som blir sjuk eller har arbetat sönder kroppen, men arbetsprövningen för äldre löntagare ska endast göras mot individens arbetsgivare, istället för mot hela arbetsmarknaden. Det ger äldre på arbetsmarknaden större möjligheter att vara sjukskrivna på hel- eller deltid, istället för att tvingas omskola sig med bara några få år kvar i arbetslivet. För den som är arbetslös ska arbetsprövningen istället göras mot individens tidigare yrke", skriver man i rapporten.

Finansieringen ska hämtas från ändringar i beskattningen av fastigheter och skattehöjningar för fåmansföretagare, enligt förslaget.

Enligt beräkningsförslag i rapporten förväntas pensionsutbetalningarna stiga med 700-1700 kr i månaden beroende på inkomstprofil där en läkare ska kunna få 1700 kr mer i månaden medan en byggnadsarbetare kan få 1 200 kr mer per månad.

Hela rapporten ”Knegarpension” kan hämtas från Katalys hemsida, www.katalys.org.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561