NYHETSARKIVET
28 apr 2021 14:12
Fi ska undersöka tjänstepensionskassornas styrning
FI ska undersöka om sju tjänstepensionskassor uppfyller vissa krav på styrdokument.

Den nya tjänstepensionsregleringen har möjliggjort för understödsföreningar som bedrev tjänstepensionsverksamhet (så kallade tjänstepensionskassor) att ansöka om omvandling till tjänstepensionsföreningar.

Efter omvandlingen ställs det nya och i viss mån strängare krav på föreningarnas verksamhet. FI inleder därför en undersökning för att granska om och på vilket sätt föreningarna uppfyller vissa av kraven på styrdokument.

Man gör granskningen genom att ställa stickprovsfrågor kring innehållet i styrdokumenten.

De som berörs är följande sju tjänstepensionskassor som hittills omvandlats till tjänstepensionsföreningar:
PP Pension Tjänstepensionsförening, Svenska kyrkans tjänstepensionsförening, SPK Pension Tjänstepensionsförening, FPK Försäkringsbranschens Pensionskassa Tjänstepensionsförening, Pensionskassan SHB Tjänstepensionsförening, VFF Pension Tjänstepensionsförening, Kåpan Tjänstepensionsförening.

En av föreningarna, SPK, tar emot FI:s stickprovsundersökning med ro och vd Lars-Åke Vikberg skriver till Pensionsnyheterna:

"Vi är inte oroliga för undersökningen. Vi har koll på våra styrdokument."
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561