NYHETSARKIVET
28 apr 2021 14:14
SCB: Medellivslängden ökar med 7 år till 2070
Om 50 år beräknas folkmängden i Sverige att vara 12,6 miljoner. Det är 2,2 miljoner fler än 2020 och motsvarar en ökning med 22 procent. Det är en något långsammare ökning än de senaste 50 åren, sedan 1970 har befolkningen ökat med 28 procent.

Det skriver SCB i sin årliga framskrivning av Sveriges befolkning. Den är uppdelad på befolkningen efter ålder, kön, inrikes respektive utrikes födda för varje år under prognosperioden 2021-2070.

För alla som tycker att det är svårt att jobba till 65 års ålder, eller ens det, innehåller framskrivningen en riktigt tuff utmaning för dagens unga. Enligt SCB väntas nämligen medellivslängden fortsätta öka. Under perioden handlar det om sex år för kvinnor och sju år för män till 2070.

Det är visserligen en något långsammare ökningstakt än vad som gällt för de senaste 50 åren. Ökningen är ungefär ett år mindre än vad som tidigare gällt. Det här får ändå konsekvensen att gruppen äldre fortsätter att växa och befolkningssammansättningen att ändras.

"Befolkningsökningen är inte jämn i alla åldrar och befolkningen ökar mest i de äldre åldrarna. År 2070 beräknas drygt 25 procent av befolkningen att vara under 25 år, drygt 25 procent 65 år och äldre och knappt 50 procent mellan 25 och 64 år. Jämfört med idag är det en högre andel i de äldre åldrarna, en lägre andel i åldrarna 25-64 år och en något lägre andel i de yngre åldrarna", skriver SCB.

Färre ska försörja fler, skulle man också kunna uttrycka saken.

Alla unga som hoppas på tidig pension bör tänka om. SCB skriver nämligen att den ålder som flest avlider i år 2070 beräknas vara 93 år för kvinnor och 92 år för män. Förra året var vanligaste åldern 89 år för kvinnor och 87 år för män.

Det sätter definitivt press på pensionssystem, arbetsmarknad och förstås individernas möjligheter att förlänga sina arbetsliv. Om vi räknar med att varje pensionär ska leva i genomsnitt 20 år efter pensioneringen betyder det att kvinnor som föds idag ska ha en pensionsålder på 73 år om ingen hittar någon trollformel för att ändra på den saken.

Befolkningen väntas öka både för att fler föds än avlider och för att fler invandrar än utvandrar. På lång sikt antas omkring 100 000 invandra varje år. Det är mer än under de senaste 50 åren, men ungefär som genomsnittet på 2000-talet. Antalet utvandrare väntas att öka och vara fler än tidigare år. År 2070 beräknas 32 000 fler invandra än utvandra.

Nu är prognoser om vädret, kapitalavkastning eller befolkningen just prognoser. SCB påpekar att det inte behöver bli exakt så som man nu tänker att framtiden kommer att bli.

"På kort sikt kan framskrivningen ses som en befolkningsprognos. På längre sikt ska framskrivningen ses som just en framskrivning av befolkningen, om det beteende och de trender som vi idag kan se fortsätter i framtiden. Dessutom antas att de regelverk som gäller i dag fortsätter att gälla under hela framskrivningsperioden. Redan på kort sikt kan förändringar i samhället göra att förutsättningarna för framskrivningen förändras", skriver SCB i en brasklapp i ett pressmeddelande idag.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561