NYHETSARKIVET
29 apr 2021 13:19
Livdivisionen i SEB ökade försäljningen med 37 procent i Q1
SEB rapporterade sitt resultat för första kvartalet 2021 och när det gäller försäljningen i livdivisionen skriver banken att man noterade en stark försäljningsutveckling med 37 procent till 16 miljarder kr, främst drivet av Portfolio Bondprodukten i Sverige.

I den korta kommentaren nämner man även att det gått bra att sälja traditionell försäkring.

Det förvaltade kapitalet uppgick till 436 miljarder kr vid utgången av första kvartalet (404).

SEB, som under många år haft problem med att kunder flyttar eller får råd att flytta ut ur bolaget, fortsätter att bekymra. Under 2020 tappade man drygt 1,7 miljarder kr enligt branschstatistiken från Svensk Försäkring. Det var en något lägre siffra, tidigare har man haft negativa flyttnetton som legat över två miljarder.

I kvartalsrapporten skriver man så här:
”Läget på pensionsmarknaden i Sverige som i de baltiska länderna var fortsatt utmanande till följd av dels den fria flytträtten vad gäller försäkringskapital, och dels marginaltryck.”

Rörelseresultatet ökade till 523 miljoner kr och provisionsnettot ökade med 4 procent och landade på 665 miljoner kr.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561