NYHETSARKIVET
29 apr 2021 13:19
Kraftig resultatökning för SPP under Q1
SPP förbättrade resultatet rejält första kvartalet och landade på 375 miljoner kr. Resultatet har pendlat upp och ned under de senaste åren. Fjolårets första kvartal låg på 79 miljoner kr medan 2019 gav ett resultat på 170 miljoner kr.

- Första kvartalet 2020 var ju ett pandemiresultat så det är en outlier i sammanhanget. Resultatet består dels av det administrativa resultatet och riskresultatet, där speciellt det administrativa resultatet har haft en stark utveckling. Till det kommer det finansiella resultatet som rör sig mer, men det är inte bekymmersamt, säger Staffan Hansén till Pensionsnyheterna.

Det totala förvaltade kapitalet uppgick till 230 miljarder kronor (180 mkr) och inbetalda premier uppgick till 3 398 miljoner, en svag ökning jämfört med samma kvartal 2020 (3 518).

SPPs förvaltade kapital har de senaste fem åren vuxit med 50 procent.

Under våren har SPPs kunder fått tillgång till flertalet digitala tjänster, och SPP nämner särskilt att man under kvartalet migrerat 90 procent av bolagets premiebestämda försäkringar till Itellos, numera Lumeras, plattform Inca.

Solvenskvoten för SPP var per den 31 mars 2021 148 procent. Sparande med garanti har för en typkund i arbetslivsfasen avkastat 4,1 procent under perioden, och för en typkund som uppnått pensionsålder 1,7 procent. 

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561