NYHETSARKIVET
29 apr 2021 13:20
Nordea Liv & Pension ökade inbetalda premier med 3 procent
Nordea Liv & Pension ökade de inbetalda premierna med tre procent under Q1 och redovisar 8 131 mkr, (7 927 mkr Q1 2020).

Kapitalförsäkring fortsatte att växa och en ökning skedde också inom individuell tjänstepension samt livförsäkring. Inom Kapitalförsäkring Private Banking bibehölls den starka tillväxten som rådde under 2020, skriver Nordea liv & Pension.

Solvenskvoten enligt full solvens 2 var 145,3 procent (154,7 procent). Fallet i solvens förklarar Nordea med att den starka utvecklingen på aktiemarknaden som ökar kapitalkravet och sänker solvenskvoten.

"Vi har levererat en mycket bra start på 2021. Vi har en operativ stabilitet i vår verksamhet och har upprätthållit goda kundrelationer trots arbete på distans. Vår rådgivningsrobot Nora Pension, som är ett viktigt komplement till vår ordinarie rådgivning, fortsätter också att utvecklas och vi kan nu inkludera avtalsområdena SAF-LO och KAP-KL i den digitala rådgivningen, säger Johan Nystedt", VD Nordea Liv & Pension.

Resultatet efter skatt för första kvartalet 2021 blev 225,3 miljoner kr, vilket var 11 procent upp jämfört med samma period föregående år (203,3).

Både spar- och riskresultatet ökade under kvartalet. Sparresultatet drevs i huvudsak av den starka utvecklingen av kundmedel under förvaltning och dess relaterade intäkter, enligt Nordea Liv & Pension.

Det betyder i klartext att när börsen går upp ökar kapitalet och då blir det större provisionsintäkter eller kickbacks till bolaget.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561