NYHETSARKIVET
29 apr 2021 13:22
Skandia Liv avkastade 6,0 procent under Q1
Nu har Skandia Liv presenterat sina resultat för första kvartalet 2021. Totalavkastningen landade på 6,0 procent, en uppstuds från fjolårets kvartalssiffra som landade på -4,4 procent.

Det förvaltade kapitalet i livbolaget uppgick till 551 miljarder kr, en ökning från 519 miljarder kr som man hade vid årsskiftet.

Tradportföljen rymde 541 miljarder kr, en uppgång från årsskiftets 509 miljarder kr.

Den kollektiva konsolideringen uppgick till 114 procent vid utgången av kvartalet. Den siffran är säkert ändrad nu eftersom Skandia valde att skifta ut en del av konsolideringskapitalet under fyra dagar i april vilket naturligtvis naggat konsolideringen i kanten. Det gjorde man för övrigt även i februari.

Solvensgraden ökade och uppgick till 185 procent, en uppgång från siffran vid årsskiftet då den låg på 171 procent. Tillgångar under förvaltning i fond- och depåförsäkring uppgick till 184 miljarder kronor, jämfört med 173 miljarder kronor vid årsskiftet.

Koncernens totala premieintäkt föll och uppgick till 9,9 miljarder, en dryg miljard mindre än samma period 2020 då den räknades till 11,3 miljarder kr.

Om man räknar både trad, fond och depå växte det förvaltade kapitalet till 757 miljarder kr från årsskiftets 714 miljarder kr.

"Den positiva utvecklingen är främst en följd av den pågående vaccineringen i världen, men även stora finanspolitiska stimulanser från exempelvis USA har påverkat många tillgångsslag positivt. Den ökade optimismen har också inneburit stigande obligationsräntor, vilket gett negativ avkastning på många ränteplaceringar", säger koncernchef Frans Lindelöw i en kommentar i ett pressmeddelande från Skandia.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561