NYHETSARKIVET
5 maj 2021 13:15
Forenas Håkan Svärdman hoppar på Alecta - oseriös pensionsrapport
Forenas samhällspolitiske chef Håkan Svärdman ondgjorde sig i går i en debattartikel i Dagens Arena över att Alecta publicerat en rapport som visade att snittpensionärerna i Sverige har bra inkomster och en hög kompensationsgrad i förhållande till sina slutlöner.

Det Svärdman främst kritiserar är att Alecta använt sig av pensionärernas faktiska inkomster och inte specifikt tittat på vilka pensionsinkomster de haft, något han inte tycker är seriöst.

"Det de har gjort är att jämföra vad personer hade för inkomst efter skatt (disponibel inkomst) före respektive efter pensioneringen. Vad som ingår i potten för inkomster före pensioneringen är dock oklart. Jag antar att det kan handla om inkomster från arbete, företagande, olika former av ersättningar från sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen, utan hänsyn till reallöneutvecklingen. Det är inte seriöst", påpekar han och tillägger:

"När Alecta jämför dessa inkomstunderlag mot varandra konstateras att inkomsterna för dagens 70-åringar ligger på 75 procent av inkomsterna de hade före pensioneringen. Jämförelsen säger emellertid ingenting om sambandet mellan arbete och pension. Kampanjen nämner inte heller någonting om det stora pensionsgapet mellan kvinnor och män eller skillnader som finns mellan olika inkomstgrupper", skriver han.

Han tycker sig se att Alecta driver en kampanj och ifrågasätter Alectas syften med rapporten som fått en stor spridning bland dem som inte "bekymras av pensionssystemets brister". Och han förefaller besviken och skriver:

"Jag värjer mig fortfarande från tanken att det är ett medvetet villospår Alecta har lagt ut. När vi nu äntligen har fått upp pensionerna på den politiska dagordningen är vi skyldiga att anstränga oss att föra en debatt som grundas på relevanta fakta och värderingar som tydligt redovisas. Det förtjänar alla som har och kommer att arbeta ett helt arbetsliv med en dröm om en trygg ålderdom."
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561