NYHETSARKIVET
5 maj 2021 13:24
Alecta: Bättre att titta på pensionärernas verkliga inkomster än antaganden
Alectas pensionsekonom Staffan Ström skriver i en skarpt formulerad replik i Dagens Arena idag att Håkan Svärdman inte verkar ha läst rapporten som bolaget tagit fram.

"Det är synd att Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på försäkringsbranschens fackförbund Forena, inte tagit sig tid att läsa Alectas studie om pensionärernas ekonomiska situation. Då hade han snabbt insett att det han skriver (Dagens Arena 4/5) inte stämmer. Studien har vi gjort för att ta reda på vilka inkomster dagens pensionärer faktiskt har. Det är ett viktigt underlag för den fortsatta debatten om hur det svenska pensionssystemet kan förstärkas och förbättras", skriver Ström.

Han pekar vidare på att det vore bra för alla inblandade om man har fakta på bordet innan man bestämmer sig för att ändra i pensionssystemet med reformer som kan bli dyra.

"Alecta är inte motståndare till att pensionssystemet förstärks och att Sveriges pensionärer får högre pensioner. Tvärt om, vi skriver tydligt att det svenska pensionssystemet behöver förstärkas och moderniseras. Men en pensionsreform kostar lätt tiotals miljarder kronor årligen, och de pengarna måste tas någonstans. Därför är det viktigt att debatten utgår från fakta och en förståelse för att det finns en stor inkomstspridning även bland pensionärer."

Och Ström värjer sig mot den negativa bilden av pensionärernas inkomster som förs fram i debatten.

"Bilden av den svenska pensionären som en fattig föredetting sitter djupt, och när SCB:s gedigna siffror nu visar att verkligheten för många ser annorlunda ut vänder det upp och ner på invanda föreställningar. Just därför är den här studien så angelägen: Den utmanar våra förutfattade meningar och visar att verkligheten har långt fler nyanser än vad som vanligen kommer fram i debatten."


TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561