NYHETSARKIVET
5 maj 2021 13:26
Så här fördelar sig miljarderna till PPM-spararna
Fakta om insättningen 2021
(siffror från 2020 inom parentes)
Fondrabatt: 4 924 miljoner kronor (4 643 miljoner)
Arvsvinst: 4 873 miljoner kronor (4 061 miljoner)
Överföringsvinst: 8,7 miljoner kronor (7,6 miljoner)
Avgift: -608 miljoner kronor (-532 miljoner)
Total insättning: 9 198 miljoner kronor (8 180 miljoner)

Antal konton: 7,91 miljoner (7,76 miljoner)

Fakta om nya avgiftsgränser för fonder
Aktiefonder: 0,68 procent
Räntefonder: 0,35 procent
Blandfonder: 0,44 procent
Generationsfonder: 0,44 procent
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561