NYHETSARKIVET
5 maj 2021 13:28
Nio nya miljarder i kickbacks och arvsvinster till PPM-spararna i maj
Med start den 7 maj sätter Pensionsmyndigheten in totalt cirka 9,8 miljarder i fondrabatt och arvsvinst till pensionsspararna.

Samtidigt dras 608 miljoner i premiepensionsavgift. Pensionsmyndigheten har vidare beslutat att sänka gränsen för högsta möjliga fondavgift på fondtorget.

För att få delta med fonder på premiepensionens fondtorg kräver Pensionsmyndigheten en kickback eller rabatt på fondavgifterna från fondbolagen. Sparare och pensionärer får rabatten en gång per år genom att fler fondandelar köps till spararnas premiepensionskonton.

"Premiepensionssparare och pensionärer får i år tillbaka över 9 miljarder kronor i rabatter och arvsvinster. Rabatten, på i snitt 65 procent, leder till att fonder inom premiepensionen har låga avgifter vilket leder till en avsevärt högre värdeutveckling", säger Erik Fransson som är chef för Pensionsmyndighetens fondtorgsavdelning i ett pressmeddelande idag.

I och med att premiepensionstorget innehåller detaljist- eller så kallade retailfonder är avgiftsnivåerna betydligt högre än vad som gäller vid institutionell förvaltning där avgifterna är betydligt lägre, bara några hundradels procent.

Skälet till detta är att fondbolagen behöver betala för distributionen, alltså försäljning av fondandelarna. Det slipper man till stor del eftersom Pensionsmyndigheten är den enda kunden för fondbolagen och av det skälet kräver Pensionsmyndigheten rabatter.

Den kapitalviktade fondavgiften var i genomsnitt 0,18 procent av förvaltat kapital 2020. Utan fondtorgets rabatt hade den genomsnittliga kapitalviktade avgiften istället varit 0,53 procent.

Från och med 1 april 2021 har rabattsystemet för fondbolagen skärpts så att de flesta fonder har fått ännu lägre avgifter. Den maximala avgiften för en enskild fond på fondtorget har sänkts till 0,68 procent från 0,89 procent.

"Genom att pressa ned avgifterna ytterligare så får pensionssparare och pensionärer tillbaka ytterligare drygt 360 miljoner kronor nästa år", säger Erik Fransson.

Handeln med de nya fondmedel som placeras på pensionsspararnas premiepensionskonton startar måndagen den 10 maj och avslutas för de allra flesta den 11 maj. Placeringen prioriteras före fondbyten, vilket gör att fondbyten som beställs efter 6 maj köas och genomförs efter att måndagshandeln har avslutats.

Förutom insättningen av rabatterade avgifter får pensionssparare och pensionärer dessutom nära 4,9 miljarder kronor i arvsvinster. Det är pengar från personer som avled förra året och som nu fördelas till övriga sparare och pensionärer.

Arvsvinstens stora ökning mot föregående år, mer än 800 miljoner kr, beror främst på att fler har premiepension och med allt större belopp.

För att finansiera administrationen av premiepensionssystemet tar Pensionsmyndigheten ut en avgift om av pensionsspararna. Avgiften beslutas av regeringen och uppgår till 608 miljoner kronor 2021, att jämföra med 532 miljoner kronor 2020.

Avgiften per sparare är i snitt 0,04 procent eller cirka 77 kronor per person under 2021. Maximal avgift är för tredje året i rad beslutad till 100 kronor per sparare. Avgiften för de sparare som inte kommer upp i maxtaket är 0,14 procent jämfört med 0,09 procent 2020.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561