NYHETSARKIVET
6 maj 2021 13:02
Pensionsstiftelser vill slippa regler från Taxonomiförordningen
Föreningen för svenska pensionsstiftelser, SPFA, vill inte att pensionsstiftelser ska träffas av den nya EU-reglerna för taxonomi som finansdepartementet klätt i svensk lagtext och skickat ut på remiss.

SPFA noterar att de nya reglerna kan komma att träffa Pensionsstiftelserna i Sverige men tycker inte att de borde träffas av de nya reglerna. I sitt remissvar skriver SPFA så här:

"SPFA anser att det är ett problem att EU-kommissionen beslutar om regelverk som blir tillämpliga på hela finansmarknaden, utan att hänsyn tas till de olika aktörernas särart och särskilda förutsättningar", skriver föreningens ordförande Annette Tiljander.

Föreningen anser inte att FI ska behöva utöva tillsyn över hur stiftelserna investerar det kapital som ska trygga arbetsgivarens åtaganden gentemot pensionsborgenärerna, alltså de framtida pensionärerna.

"Pensionsstiftelser tillhandahåller inte finansiella produkter och omfattas därmed inte av regleringen i artiklarna 5-7 i taxonomiförordningen. Det finns därför ingen grund för Finansinspektionen att utöva tillsyn över pensionsstiftelser i detta avseende", skriver föreningen och ger regeringen bakläxa på promemorians skrivelse.

"SPFA föreslår att Finansinspektionens tillsyn över pensionsstiftelser enligt 34 § tryggandelagen inte ska omfatta artiklarna 5-7 i taxonomiförordningen och att lagstiftningsåtgärden i detta avseende inte genomförs", avslutar SPFA sitt remissvar.


TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561