NYHETSARKIVET
6 maj 2021 13:05
Euroben begravs efter fusion med SPP
Igår meddelade SPP att man avser att fusionera sitt dotterbolag på Irland, Euroben, med moderbolaget SPP, som i sin tur ägs av norska Storebrand.

Bakgrunden till att bolaget etablerades på Irland var att tillfredsställa behovet av flexibla pensionslösningar för stora multinationella företag. I praktiken var etableringen dock ett sätt att ta hand om de förmånsbestämda pensionerna för de svenska piloterna i flygbolaget SAS.

Euroben hamnade på ritbordet strax efter det att avtalsparterna bestämt sig för att sälja ut SPP Liv och SPP Fonder. Detta eftersom framför allt SAF/Svenskt Näringsliv inte tyckte att man skulle konkurrera med den privata marknaden.

Det kom senare att leda till att SPP Liv, som arbetade på konkurrensutsatt marknad, såldes och Alecta fick sitt nya namn och då bara skulle arbeta med att trygga förmåner enligt kollektivavtalet för ITP.

Historiskt var flygbolaget SAS SPP:s största premiebetalare och hade en något annorlunda pensionsplan än standard-ITP. I kraft av sin starka ställning kunde SAS förhandla till sig en option på att kunna välja var de efter delningen skulle trygga sina anställdas pensioner, Alecta eller SPP, vilket i praktiken innebar flytträtt.

SAS har även haft en annan möjlighet vilket innebär att bolaget fått en särskild tjänst av Alecta som innebär att man kan räkna in de överskott som finns i den förmånsbestämda planen.
Man fick alltså hjälp att skära ut en bit av de kollektiva överskotten och kunde på så sätt lätta sin balansräkning med dessa överskott.

Det är något som inget annat bolag haft möjlighet att göra. Överskotten i Alecta har varit kollektiva och inte haft adresslapp. De har istället delats ut i form av premierabatter. Men SAS har haft en egen gräddfil.

Efter långa förhandlingar mellan SAS och SPP enades man om att SAS skulle kunna flytta över piloterna till Euroben på Irland, där lagstiftningen tillät ordningen med att bokföra överskotten som SAS ville göra.

Dessutom kunde man använda sig av en annorlunda kalkylränta för skulden vilket också bidrog till att hålla nere åtagandet i böckerna.

Dessutom blev beskattningen lindrigare på Irland.
Förhandlingarna pågick under sex år, 2001 till 2007, då man överförde SAS piloter i Sverige till Euroben på Irland. Då skapades den nya pensionsplanen kallad PPA07 som innehöll lite extra förmåner jämfört med vad de haft tidigare. Detta för att piloternas fack skulle gå med på flytten.

Där tryggades piloternas pensioner i sju år men Euroben stängde för nyteckning 2014, vilket innebar att inga nya kom in. Till saken hör att även andra företag än SAS tilltalades av idén med att ha pensionerna tryggade på Irland, men SAS gick först och andra efter.

I dagsläget finns det ett 50-tal företag som främst har tryggat förmånsbestämda pensioner i Euroben. Totalt finns knappt 4 000 försäkrade individer där majoriteten består av fribrevshavare och pensionärer.

Det förvaltade försäkringskapitalet i Euroben uppgår i dagsläget till omkring 10,5 miljarder kr och det ska nu, tillsammans med förpliktelserna, fusioneras in i moderbolaget SPP genom en beståndsöverlåtelse. Den väntas vara avslutad under fjärde kvartalet 2021.

Detta under förutsättning att tillsynsmyndigheterna på Irland och Sverige godkänner fusionsplanerna.

Med hänsyn till alla nya regelverk med rötter i EU är det en trend att minska antalet olika bolag i försäkringskoncernerna i landet och SPP är inget undantag.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561