NYHETSARKIVET
6 maj 2021 13:10
PRI-pensionärerna kan slippa kontrolluppgiftskaos
I dag har Pensionsnyheterna hittat ett litet ärende i regeringens ärendeförteckning inför veckomötet idag.

Där läser vi: "Framställningar från Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt och Svenskt Näringsliv m.fl om ändringar i skatteförfarandelagen Fi2017/02477 Fi2018/03397".

Det här kan, och nu gissar Pensionsnyheterna återigen, handla om de önskemål som avtalsparterna och PRI Pensionsgaranti framställt för att slippa följa kravet på att företag som tryggat sina pensioner i PRI Pensionsgaranti ska slippa skicka kontrolluppgifter från historiska arbetsgivare till pensionärer. Det gäller då tidigare anställda som haft förmånsbestämda pensioner tryggade i egen regi.

För pensionärer som historiskt arbetat hos olika ITP-företag har de nya kontrolluppgiftsregler som införts gjort att varje arbetsgivare ska skicka pensionsbesked på hur mycket de stått för av den totala tjänstepensionen. Det har inneburit fragmenterade pensionsbesked från olika arbetsgivare som pensionärerna han ha jobbat hos för 20, 30 eller 40 år sedan.

Det här har annars hanterats av Alecta som kunnat lämna samlade besked och även stått för utbetalningarna. Detta var dock inte möjligt med de nya kontrolluppgiftsreglerna som införts.

Efter intensiv lobbying ser det ut som att regeringen kan tänka sig att göra någon form av undantag. Men det är återigen en gissning.

Svenskt Näringslivs Hans Gidhagen, som engagerat sig i frågan, gissar inte. Han "hoppas" och skriver följande i ett mejl till Pensionsnyheterna:

"Vi har ju länge arbetat med frågan bland annat mot finansdepartementet. Vi vill ju försöka undvika en massa förändringar i PRI-systemet som skapar oro hos pensionärer, gör att förståelsen för pension blir ännu sämre och en massa administrativt krångel för företagen. Vi håller tummarna för att finansministern tar rätt beslut idag."


TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561