NYHETSARKIVET
7 maj 2021 13:17
Fullmakterna ökade något efter nya flyttlagarna
På Fullmaktskollen kunde man på dagen F, som i Flytträtt, den 1 april, inte se någon stor ökning av antalet beställningar av fullmakter. Dessa är ju i de flesta fallen en förutsättning för att påkalla en flytt, om det görs genom rådgivare.

Nu, en dryg månad senare, har dock beställningarna ökat men om det beror på Coronaförlamningen förra våren eller ett ökat intresse för flyttar är det för tidigt att uttala sig om.

- Vi har haft en fortsatt ökning av fullmakter under Q1 men med tanke på att Q1 förra året präglades av covid-19 med lägre nivåer är det svårt att uttala sig om det är ovanligt höga nivåer. Fullmaktskollen har varit i full drift bara några år och det är därför svårt att dra slutsatser angående konsekvenser av till exempel lagändringar, säger Marie Hosinsky, vd för fullmaktskollen, till Pensionsnyheterna.

Ingen Big Bang - än, kan konstateras...
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561