NYHETSARKIVET
7 maj 2021 13:19
Pensionsmyndigheten - betala max 0,2 procent i avgift för globalindex
0,2 procent av kapitalet. Högre än så ska inte avgiften vara om man som kund vill köpa en global aktiefond. Det har Pensionsmyndigheten kommit fram till och kallar avgiften ett "rekommenderat riktmärke".

Det blir lite som när socialstyrelsen 1976 gick ut och rekommenderade svenskarna att äta 6-8 skivor bröd om dagen, en kampanj som retade många på den tiden och kallade det Sovjetfasoner.

Pensionsmyndighetens nya rekommendation innebär en halvering av riktmärket som tidigare låg på 0,4 procent.

"Pensionsmyndigheten vill öka medvetenheten hos sparare om att avgiften på valda fonder påverkar värdeutvecklingen negativt. Ju högre avgift, desto lägre blir värdeutvecklingen efter avgifter. Värdeutvecklingen efter avgifter bestämmer pensionskapitalets utveckling och därför ger högre avgifter på sikt lägre pensionsutbetalningar. I valet mellan likartade fonder bör fonden med lägst avgift väljas, oavsett om det handlar om premiepension, tjänstepension eller eget privat sparande", skriver myndigheten idag.

"En global aktieindexfond sprider risk geografiskt och mellan olika branscher. Du som väljer mellan likartade fonder bör välja den med lägst avgift eftersom det är den egenskapen som man kan utvärdera i förväg. Det är svårare att förutse en fonds framtida värdeutveckling", säger Inger Johannisson, analytiker på Pensionsmyndigheten, i en kommentar.

Pensionsmyndigheten har undersökt de indexfonder man har på det egna fondtorget och konstaterar att det tidigare riktmärket, 0,4 procent, ligger något högre än medianen. Och medianen innebär inte en låg avgift, menar myndigheten och skriver:

"Ett värde som motsvarar hälften av medianen, det vill säga avgiftsnivån vid den 25:e percentilen, ger en bättre vägledning i detta sammanhang."

För fondbranschen betyder det här ytterligare en signal om strypning och här kan man inte försvara sig med att fondrabatterna gör att det kunderna faktiskt betalar är en lägre avgift än vad som står i tabellerna. Det nya riktmärket på 0,2 procent ska nämligen gälla innan rabatterna dras av.

Och myndigheten konstaterar att storleken har betydelse.

"Vid lika stort årligt sparbelopp under 40 års tid blir skillnaden i slutligt kapital cirka 4,5 procent. Det motsvarar en skillnad på 45 000 kronor för ett kapital på 1 miljon kronor."
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561