NYHETSARKIVET
19 maj 2021 13:59
Min Pension provar sig fram med jobbonärer
Den 1 juni börjar MinPension.se att redovisa pågående utbetalningar för tjänste- och privat pension tillsammans med pensionsprognos. Det är en funktion som är starkt efterfrågad av de personer som fortsätter jobba trots att de börjat ta ut sin pension, så kallade jobbonärer.

Uppgifter om pågående utbetalning av allmän pension har sedan tidigare ingått i prognoserna, men detta kommer nu att visas tydligare.

Inledningsvis gäller det enbart pensionsutbetalningar från Alecta, AMF, Kyrkan Pension och berör direkt drygt 200 000 användare. Flera pensionsbolag kommer successivt att börja leverera uppgifter om pågående utbetalning.

- I ett första skede kommer vi att få in data på pågående utbetalningar från Kyrkan pension, AMF och Alecta och arbete pågår nu med att få data från fler pensionsbolag. Vi kommer att skicka ut riktad information till de berörda användarna och det kommer att synas direkt när de loggar in på min pension. Andelen jobbonärer ökar kraftigt och de nya funktionerna ger dem efterlängtade verktyg för bättre kontroll över sina totala inkomster, alltså både pension och lön, säger Anders Lundström, vd på minpension.se, till Pensionsnyheterna.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561