NYHETSARKIVET
19 maj 2021 13:57
En halv miljon försäkringar berörs av den nya retroaktiva flytträtten
Enligt regeringens promemoria finns det i dagsläget 1,4 miljoner fond- och depåförsäkringar som är tecknade före den 1 juli 2007. Många av dessa har flytt- eller återköpsrätt men omkring 500 000 av dessa har det inte. Lejonparten utgörs av privata pensionsförsäkringar och individuella tjänstepensioner.

Det sammanlagda försäkringskapitalet i de berörda försäkringsavtalen uppgår till cirka 142 miljarder kronor. Så mycket pengar ska från 2022 kunna flyttas. Försäkringsbolagen som idag ruvar på det kapitalet kommer inte heller att få ta ut några flyttavgifter utöver de cirka 600 kr som sedan i april 2021 är den nya maxtaxan för att flytta en försäkring.

"Detta är en i raden av förändringar som gjorts de senaste åren för att förbättra konsumenters möjligheter att bestämma mer över sitt sparande. Jag hoppas det också kan bli en påminnelse till fler konsumenter att se över sitt sparande", säger finansmarknadsminister Åsa Lindhagen (MP) i ett pressmeddelande från regeringen i dag.

Enligt förslaget ska lagändringarna träda i kraft den 1 juli 2022.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561