NYHETSARKIVET
20 maj 2021 14:32
SEB - berör en liten andel av det förvaltade kapitalet i fond- och depå
SEB Pension & Försäkring har år efter år redovisat ett negativt flyttnetto vilket inneburit att mer pengar flyttat ut än vad som kommit in. På årsbasis har det handlat om cirka två miljarder kr netto.

Trots det anser David Teare, vd för SEB Pension & Försäkring, att man är positiv till flytträtt.

- Den totala flyttmarknaden i branschen har ökat under de senaste åren, en trend som vi tror kommer att bestå. Vi positiva till flytträtt och välkomnar förslaget. Vi har också redan fri flytträtt på alla privatägda fond- och depåförsäkringar. Det enda undantaget är tjänstepensionsförsäkringar tecknade före 1 januari 2005, men det kapitalet står för en mindre andel av det totala kapitalet i fond- och depåförsäkringarna, säger han till Pensionsnyheterna.

Han ser positivt på förslaget men att man inte får glömma bort behovet av rådgivning för kunderna.

- Vi ser positivt på förslaget som syftar till att stärka konsumentskyddet och kommer nu att granska förslaget och därefter ge ett remissyttrande. Vi vill också poängtera att i en fri flyttmarknad är kundens behov av rådgivning och transparens kring villkoren vid flytt en viktig faktor, säger David Teare till Pensionsnyheterna.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561