NYHETSARKIVET
20 maj 2021 14:34
Skandia - välskrivet och väntat förslag
Gårdagens förslag om flytträtt för äldre försäkringar kommer inte som någon överraskning för Skandia. Enligt bolagets Mattias Munter är ju förslaget resultatet av ett utskottsinitiativ.

"Vid snabb genomläsning kan konstateras att det är det välskrivet. Det är särskilt bra att man tydliggör att flytträtten för tjänstepensionsförsäkringar finns hos arbetsgivaren som tecknat försäkringen. Här förekommer ofta missförstånd", uppger han för Pensionsnyheterna.

Enligt Munter har man haft flytträtt på privata försäkringar i snart 20 år så det som kan påverka affären är utvidgad flytträtt på tjänstepensionsförsäkringar.
Han påpekar, i likhet med Folksam, att retroaktiv lagstiftning bör undvikas.

"Långsiktig förutsebarhet är viktigt för vår bransch och för våra kunder. Rent principiellt är retroaktiv lagstiftning därmed något som alltid bör undvikas. I det här fallet argumenteras för att konsumentintresset väger tyngre men om vi lägger sakfrågan åt sidan så är det oroväckande om det här blir en trend snarare än ett undantag som bekräftar regeln. I ett rättssäkerhetsperspektiv så är det grundläggande för två parter som tecknar ett långt avtal att det finns en förutsebarhet kring vad som ska gälla", säger han.

På Skandia har man noterat en stadigt ökande aktivitet när det gäller flyttar. Någon Big Bang direkt efter den 1 april när maxtaket på 600 kr infördes, har man ännu inte noterat.

"Det har varit en stadigt ökande aktivitet kring flytt en längre tid och många aktörer har också betalat kundernas flyttavgifter sedan tidigare. Det som är positivt med avgiftstaket är att det rimligen bör leda till ett ökat fokus på kundbehovet och lämpliga försäkringslösningar", avslutar Mattias Munter.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561