NYHETSARKIVET
20 maj 2021 14:37
SPP: OK med retroaktiv lagstiftning - det berör en god sak
SPP verkar inte ha några problem med den nya flyttlagstiftning som föreslogs igår. Bolaget ser förslaget som "positivt". Kommunikationschef Anette Harby menar att SPP länge gått före på området. Nu hoppas man även på lagstiftning som gör det lättare att flytta traditionella försäkringar, som undantagits i regeringens promemoria.

"SPP har länge stått för, och tillämpat, en fri flytträtt för alla försäkringar som är lagmässigt tillåtna och därmed gått längre än många andra aktörer i branschen. Vi hoppas på ett nästa steg som innebär förbättrade förutsättningar även för kunder som önskar flytta traditionella försäkringar".

SPP uppger att de försäkringar som berörs av regeringens förslag till ändringar redan omfattas av flytträtt, varför det inte blir förändringar för bolagets kunder.

SPP verkar heller inte ha något emot att lagstiftaren väljer att använda sig av retroaktiv lagstiftning.

"Det sker för en god sak! Vi anser att rätten att flytta ett sparande bör gälla för allt och alla, vilket inte är fallet idag. Och för att ge kunderna de förutsättningarna ser vi att det behövs en retroaktiv ändring av lagstiftningen branschen i stort inte frivilligt öppnat upp för det", uppger Anette Harby.

Hittills har man på SPP inte märkt av någon större folkrörelse för att flytta försäkringar efter det att den nya maxtaxan för flytträtt infördes, även om man noterat en "en marginell ökning av frågor och funderingar från kunder på temat”, enligt Anette Harby.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561