NYHETSARKIVET
20 maj 2021 14:55
Folksam Fondförsäkring: ”Oroväckande med retroaktiv lagstiftning”
"Folksam Fondförsäkring är positiva till flytträtt och värnar ett starkt konsumentskydd. Vi har redan flytträtt för försäkringar tecknade efter 2002, med samma avgifter för all flytt, oavsett teckningstillfälle. För oss är det ett relativt begränsat antal försäkringar som påverkas av de föreslagna reglerna", uppger Charlotta Carlberg, vd för Folksam Fondförsäkring, till Pensionsnyheterna.

Bolaget var på frågan redan när maxtaxan för flytt aviserades i september 2020 och Folksam Livs affärsområdeschef Anna Carin Laurell så då så här:

"Det är anmärkningsvärt och oroande att regeringen så lättvindigt föreslår retroaktiv lagstiftning som gäller för redan ingångna avtal. För företag och kunder inom finanssektorn såsom försäkringsföretag och banker är det centralt att regelverken är robusta och förutsägbara".

Den åsikten håller man än idag för helig inom Folksam.

"Principiellt är det oroväckande med lagförslag med retroaktiv verkan, det slår undan förutsättningarna för redan ingångna avtal. Det som finns i det nya förslaget ändrar inte detta. För oss är det viktigt med rådgivning och möjlighet till stöd under försäkringstiden, det blir svårt att agera långsiktigt på marknaden om reglerna ändras under tiden och vilka effekter det kan få för kunderna vet vi inte", skriver Charlotta Carlberg till Pensionsnyheterna.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561