NYHETSARKIVET
21 maj 2021 11:43
Pensionsmyndigheten: Inget bestämt om överklagande av domen om insyn
Pensionsmyndigheten förlorade i ett mål i kammarrätten där Alexander Ernstberger av domstolen tillerkändes "rätt till insyn". Det innebär att han ska ha rätt att ta del av de underlag som myndigheten haft för att till exempel komma fram till vilka experter man velat ta in som sakkunnigvittnen i hovrätten och vilka överväganden man gjort.

Ernstbewrger förlorade i förvaltningsrätten men kammarrätten gav honom rätt och menade att myndigheten, som biträder åklagaren i målet, i det här fallet får samma ställning som åklagaren i brottmålet och att man därför är skyldig att bevilja insyn, vilket betyder att Pensionsmyndigheten måste lämna över underlag till Ernstberger.

Myndighetens inställning har varit att man inte har ställning som myndighet, men enligt chefsjurist Anna Åkesson har man ännu inte fattat beslut om man ska överklaga kammarrättens dom.

Frågan är bara vad det kan få för betydelse. Huvudförhandlingen i hovrätten ska ju avslutas den sista maj och frågan borde ju vara ur världen efter det.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561