NYHETSARKIVET
21 maj 2021 11:45
Handelsbanken flyttar 127 miljarder till klimatanpassade indexfonder
Handelsbanken fonder byter index på fem av sina globala och regionala indexfonder. Förändringen innebär att de index man kommer att använda sig av uppfyller det som kallas Paris Aligned Benchmarks. Syftet är att erbjuda tillgång till investeringsprodukter som är i linje med åtagandena i Parisavtalet.

Banken väljer att byta ut fem av de indexfonder som idag inte följer ett klimatanpassat index.

Enligt banken är det ett effektivare sätt att minska klimatavtrycket vilket i praktiken innebär att bolag som inte bidrar till minskat koldioxidavtryck, läs fossilbolag, inte kommer att inkluderas i det nya index som man kommer att följa framgent.

"Att flytta kapital till mer hållbara investeringar är en hörnsten i EU:s handlingsplan för hållbar tillväxt. För oss var det givet att precis som tidigare förflytta våra befintliga fonder i en mer hållbar riktning snarare än att skapa nya produkterbjudanden. Våra indexfonder har arbetat med exkluderingskriterier och negativ screening i flera år. Att vi nu byter till Paris Aligned Benchmarks och anpassar våra portföljer i linje med Paris-avtalets mål är ett naturligt nästa steg och tydligt åtaganden för klimatneutralitet", säger Emma Viotti, Chef Index, Passiv förvaltning & ETF, Handelsbanken.

De fonder som byter index är:

Handelsbanken Global Index Criteria, Handelsbanken USA Index Criteria, Handelsbanken Europa Index Criteria, Handelsbanken Emerging Markets Index, Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria.

Enligt Handelsbanken är de nya fondindexen mer ambitiösa än minimikraven i EU:s riktlinjer och ska ha en växthusgasintensitet, mätt som utsläpp av växthusgaser enligt Scope 1, 2 och 3, vilken är minst 55 procent lägre än växthusgasintensiteten för referensportföljen.

Indexen skall också minska växthusgasintensiteten med minst sju procent årligen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561