NYHETSARKIVET
27 maj 2021 14:06
Bråttom att komma igång med nya upphandlingsmyndigheten
Den nya upphandlingsmyndigheten ska vara inrättad den 1 januari 2022. Det ska vara en så kallad nämndmyndighet och den ska ha Pensionsmyndigheten som värdmyndighet.

Nämnden bör kunna liknas vid en styrelse i ett bolag där kansliet förser nämnden, "styrelsen" med underlag för beslut om upphandlingar och kriterier för dessa.

Men 2022 är valår. Mycket tyder på att pensionsfrågorna hamnar högt på dagordningen och Pensionsgruppen, som efter stor vånda beslutade om att inrätta den nya myndigheten, är numera kritiserad från många håll.

Sverigedemokraterna har gått längst och tycker att Pensionsgruppen ska läggas ned för att den är "dysfunktionell" enligt SD:s ekonomiskpolitiske talesperson Oscar Sjöstedt.

I det läget gäller att den nya upphandlingsmyndigheten kommit igång och faktiskt börjat upphandla fonder till Premiepensionstorget innan valet i september 2022. Om det blir några ytterligare förseningar finns det risk att man gör ett politiskt omtag. Därför är det högsta fart som gäller för utredningen, som ser ut att hålla den nya tidplan som man fått av regeringen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561