NYHETSARKIVET
28 maj 2021 12:14
Hög avkastning för buffertfonderna 2020
Under 2020 uppgick det samlade resultatet för Första-Fjärde och Sjätte AP-fonderna, buffertfonderna, till 132 miljarder kronor efter kostnader.

Det motsvarar en samlad avkastning på 8,5 procent, vilket kan jämföras med 5,2 procent som är snittet för ett urval av utländska pensionsfonder med liknande uppdrag och storlek som AP-fonderna.

Andra AP-fonden stack dock ut med en totalavkastning på 3,5 procentenheter när de tre ”konkurrenterna” låg kring tioprocentsstrecket.

Trots den minan lyckades AP-fonderna 1-4 ändå nå högre avkastning än utländska fonder med liknande uppdrag och storlek.

Sedan det nuvarande systemet infördes 2001 har AP-fondernas genomsnittliga årliga avkastning varit 6,8 procent per år, vilket kan jämföras med inkomstindex som ökat med i genomsnitt 3,0 procent per år.

Vid 2020 års slut uppgick buffertfondernas kapital till 1 696 miljarder kronor, vilket är 100 miljarder högre än vid föregående årsskifte. Under 2020 var nettoflödet 33 miljarder kronor från buffertfonderna till inkomstpensionssystemet.

Det läser Pensionsnyheterna i regeringens utvärdering ”Skrivelse 130 om AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2020”, som lämnas till riksdagen.

Skrivelsen är årligen återkommande och ska lämnas senast den 1 juni varje år.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561