NYHETSARKIVET
28 maj 2021 12:16
Fossila innehaven i AP-fonderna minskade med nya placeringsregler
Som en följd av en överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna har de nya placeringsreglerna för Första-Fjärde AP-fonderna utvärderats för att se om placeringar i fossil energi minskat fram till och med 2020.

Regeringen skriver nu att de nya reglerna verkar ha tagit skruv, om det nu inte är så att fonderna hade sålt ut fossiltillgångar även utan de nya placeringsreglerna från politikerna.

Men fonderna har hanterat fossilminskningen i lite olika tempo. Första och Andra fonderna har redan sålt ut allt fossilt medan Tredje AP-fonden fortfarande har 32 fossila bolag värda två miljarder kr i portföljen och AP 4 låg kvar med 9 fossilbolag i portföljen värda lika mycket, alltså två miljarder kr.

Sedan 2018 har AP-fonderna totalt sålt ut fossilinnehav för 11 miljarder kr.

Under 2018 uppgick Första-Fjärde AP-fondernas fossila innehav till nästan 15 miljarder kronor. Sedan de nya placeringsreglerna trädde ikraft 2019 har de fossila innehaven minskat till 4 miljarder kronor vid utgången av 2020.

Som vi skrev i går hoppas finansmarknadsminister Åsa Lindhagen (MP) att man även ska få in Sjunde AP-fonden i ett regelverk med nya placeringsregler i syfte att minska innehav i fossila tillgångar.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561