NYHETSARKIVET
28 maj 2021 12:18
Fyra nya ledamöter till AP-fondstyrelserna
Regeringen har utsett följande nya ledamöter i AP-fondernas styrelser:

Anna Nilsson (Första AP-fonden)

Agneta Wallmark, nominerad av Svenskt Näringsliv (Andra AP-fonden)

Peter Wågström, nominerad av Svenskt Näringsliv (Tredje AP-fonden)

Annelie Söderberg, nominerad av TCO (Tredje AP-fonden)

Ledamöterna i de sex AP-fondernas styrelser är totalt 50 stycken inklusive sex ordförande och sex vice ordförande. De utses för ett år i taget.

För AP-fonderna gäller också policyn om att sitta som längst 8 år i styrelserna. Fyra ledamöter i respektive fond (Första–Fjärde AP-fonderna) ska enligt lag utses efter förslag från arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561