NYHETSARKIVET
31 maj 2021 12:50
Danska FI kräver att PensionDanmark släpper fribrev till flytt
Pensionsbolag får inte låsa in spararnas fribrev eller förse dem med orimliga villkor. Inte heller får de försöka övertala kunderna att avstå från att flytta om kunden väl har bestämt sig.

Det anser danska Finastilsynet som nu tar PensionDanmark i örat.

Många kunder har hört av sig med klagomål till myndigheten för att PensionDanmark inte velat släppa ifrån sig pensionskapital till mottagande bolag. PensionDanmark har då hänvisat till villkor i den så kallade jobskifteordningen som reglerar hur intjänade pensionsrättigheter kan flyttas i samband med byte av arbetsgivare. Här finns i avtalet en frist på 36 månader innan man ska få flytta. Men det tycker inte Finanstilsynet är ett rimligt villkor.

"I det här fallet anser vi att PensionDanmark med hänsyn till företagets affärsmodell, som bygger på storskalig verksamhet, infört en orimlig inlåsning av medlemmar som inte längre är kopplade till det kollektivavtalsområde som omfattas av PensionDanmark. Därför beordrar vi PensionDanmark att ta bort de orimliga villkoren och att informera sina kunder om att det inte finns några tidsgränser för möjligheten att överföra sina vilande besparingar till ett nytt företag", säger kontorschef Ulla Brøns Petersen från Finanstilsynets konsumentkontor.

Myndigheten påpekar samtidigt att det är det mottagande bolaget övertar rådgivningsansvaret för kunden. Att då försöka förmå kunderna att stanna kvar med hänvisning till olika problem som kan drabba kunden vid en flytt är inte PensionDanmarks sak, om det inte är fråga om att kunden kan mista viktiga rättigheter vid en flytt, anser Finanstilsynet.

"I det här fallet har företaget upprättat flera olagliga hinder för att hålla kunderna inne. Om alla företag inför liknande villkor och beteenden skulle rörligheten på pensionsmarknaden bli sämre. Detta beteende skadar fri konkurrens och kan vara en stor ekonomisk nackdel för den enskilda kunden. Kunden hindras från att samla sina pensioner och förlorar därmed pengar från sitt pensionskapital till flera administrationskostnader", säger Ulla Brøns Petersen i en kommentar till myndighetens beslut.

PensionDanmark med 770 000 försäkrade arbetare kan närmast jämföras med AMF i Sverige. Bolaget har skapats av fack och arbetsgivare och har funnits i mer än 25 år.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561