NYHETSARKIVET
31 maj 2021 12:56
Skandia: En ovanlig obligation för den svenska marknaden
10 miljarder kr i emissionsvolym är väldigt lite, sett till att de svenska livbolagen totalt sett förvaltar tillgångar på 5 400 miljarder kr.

Enligt Lars Göran Orrevall, chef för kapitalförvaltningen på Skandia, kan dock obligationen fylla behov i vissa typer av portföljer.

- Det är spännande att Riksgälden nu tänker lansera en 50-årig obligation. En ovanlig obligation för den svenska marknaden, med lång duration och mycket konvexitet som säkert kan fylla ett behov i diverse portföljer. Det är en tydlig trend i Europa med långa obligationer med löptider på 50-100 miljarder kr, säger han till Pensionsnyheterna.

Frågan är bara om det kommer att bli någon likviditet i papperet.

- Det finns dock utmaningar med en enstaka lång obligation. Den kommer att vara svår att sätta rätt pris på och den kommer att ha en mycket begränsad likviditet. För Skandias del kommer vi ha ett begränsat intresse för den 50-åriga obligationen eftersom ränteläget är så lågt. Det är ett tveksamt värde för våra kunder att låsa in dagens låga räntenivå för de kommande 50 åren. Men vi kommer att vara opportuna och göra det bästa för kunden, säger Lars Göran Orrevall.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561