NYHETSARKIVET
31 maj 2021 12:57
Riksgälden: Minskad upplåning när pandemiräkningarna betalats
I förra veckan meddelade Riksgälden att läget för Sveriges ekonomi och statsfinanserna ser bättre ut i den nya prognosen, som man tagit fram.

Budgetsaldot kommer att vara i balans under 2021 och 2022 ser det ut att bli ett överskott på 65 miljarder kr, dubbelt så mycket som man gissade senast.

"Den uppreviderade prognosen för budgetsaldot innebär en minskning av statens upplåningsbehov. Riksgälden drar därför ned upplåningen både med statsskuldväxlar och med nominella statsobligationer. Upprevideringen förklaras av att de positiva effekterna av den högre tillväxten är större än de extra utgifter som följer av regeringens nya stödåtgärder kopplade till pandemin. Även Riksbankens återbetalning av valutalån hos Riksgälden bidrar till att budgetsaldot går mot överskott igen”, skrev myndigheten.

Totalt bedöms statsskulden öka med tre miljarder kr för 2021, från 1 280 miljarder kr till 1 283 för 2021. Men 2022 ska den enligt prognosen landa på 1 221 miljarder vilket innebär att upplåningsbehovet minskar.

Men riksgälden passade ändå på att komma med en nyhet som innebär att man i juni har för avsikt att emittera en 50-årig statsobligation.

Volymen är liten, bara 10 miljarder kr, men med den långa obligationen kommer man nu att kunna förlänga statspapperskurvan och löptiden i statsskulden. Samtidigt passar man på att minska upplåningen i statsskuldväxlar och i nominella statsobligationer.

"Riksgäldens samlade bedömning är att den långa obligationen kan minska risken i statsskulden till en låg kostnad sett i ett historiskt perspektiv", meddelade riksgälden.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561