NYHETSARKIVET
1 jun 2021 13:56
Here we go again… Kommunalpensionärerna och PRO kräver högre pensioner Nu!
De börjar bli många nu, de grupper som kräver högre pensioner. Idag är det kommunalpensionärerna i SKPF och PRO som i ett pressmeddelande skriver att man efter 20 år tycker att det är dags att se över hela pensionssystemet. Och då är det inte bara det allmänna systemet man är ute efter.

"Vår grunduppfattning är att man nu, 20 år efter införandet, bör se över hela pensionssystemet, inklusive garantipensionen och tjänstepensionen, och sluta med att lappa och laga."

Det slår SKPF Pensionärerna, Tankesmedjan Tiden och PRO fast i den gemensamma rapporten "Höj den allmänna pensionen".

Organisationerna påpekar, tillsammans med Tankesmedjan Tiden och PRO, att den allmänna pensionen, över tid, försämrats och att detta beror på att systemet är underfinansierat. Det vill man komma tillrätta med genom att höja pensionsavgiften från 17,21 procent till 18,5 procent, ett budskap som hörs allt oftare.

Man har även gjort en copy/paste på förslagen från fackförbundet Forena och vill att de pengar som arbetsgivarna betalar in på lönedelar över taket på 7,5 ibb ska gå till inkomstpensionssystemet och ge en förstärkning med 20-30 miljarder kr, snarare än att gå till staten i form av skatt.

Att höja pensionsåldern är ingenting man tycker är en bra idé och det har hittills inte visat sig vara något som människor inte vill vara med om.

"Den genomsnittliga pensionsåldern för en medlem i Kommunal är i dag 64 år. Alltför låg lön, hårda arbetsvillkor och samtidigt en låg framtida pension är en trist verklighet för många av våra blivande medlemmar. Så får det inte vara", säger SKPF Pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg.

Organisationerna vill också se ett slags ventil i sjukförsäkringen, så att de som har tunga arbeten och slits ut innan uppnådd pensionsålder inte ska behöva ta ut sin pension i förtid med negativa konsekvenser för den framtida pensionen.

Pensionsnyheterna konstaterar att formuleringen "underfinansierat" som numera används flitigt är en eufemism för önskemål om högre pensioner. Inkomstpensionssystemet är inte underfinansierat utan ger de nivåer som pensionsavgifterna under arbetslivet genererar. Att kräva högre pensioner är naturligtvis ett legitimt krav att ställa på politikerna för den som tycker så. Men systemet ger de förmåner det ger och ska vara hållbart till "nästa istid" vilket förre socialministern Bo Könberg (fp) upprepat under 20 års tid. Underfinansierat är det dock inte.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561