NYHETSARKIVET
1 jun 2021 13:58
Sverige och Japan avtalar om social trygghet
Regeringen har nu lagt en proposition till riksdagen som handlar om att Sverige och Japan ska samordna de båda ländernas lagstiftning om ålders-, efterlevande- och invaliditetspension (sjuk- och aktivitetsersättning, på svenska).

Avtalet kommer att införas genom att avtalet skrivs in som en särskild lagstiftning.

Nu handlar det inte om några stora åtaganden för japaner i Sverige eller svenskar i Japan. Enligt regeringen innebär avtalet endast begränsade nya åtaganden för svenskt vidkommande.

Det skriver Stefan Löfvén och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi på försättsbladet till prop. 2020/2021:199.

Lagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561