NYHETSARKIVET
1 jun 2021 13:59
Länsförsäkringar sänker priset i 100 000 kunders livförsäkringar
Med start den 1 juli sänks priset för livförsäkringarna Livskydd, Försäkrad Familj och Försäkrad Familj Bolån som är tecknade i Länsförsäkringar Liv.

Det nya priset blir upp till 30 procent lägre för skyddet vid dödsfall, meddelar Länsförsäkringar Liv idag.

Premieintäkten på beståndet i fråga är omkring 300 miljoner kr och sänkningen innebär att den siffran reduceras med 82 miljoner kr. För snittkunden blir sänkningen 29 procent av premien.

Det kan tyckas underligt att ett livbolag faktiskt sänker sina premier i en situation där dödsfall i Covid 19 präglat nyhetsrapporteringen under det senaste året. Men enligt Jakob Carlson, vd för LF Liv, har påverkan av pandemin varit begränsad bland bolagets omkring 100 000 kunder.

- För det första sätter vi inte premierna för en enstaka händelse. Det är en långsiktig premieförändring som vi gör. Tidigare har vi gjort sänkningar av typen one-off men nu etablerar vi en ny nivå med lägre livpremier, säger Jakob Carlson till Pensionsnyheterna.

Det andra är att man inte noterat någon stor ökning av skador till följd av pandemin bland sina kunder.

Premiesänkningen möjliggörs av att man som run-off-bolag sparar pengar. Lägre kostnader gör att man kan sänka premierna för hela beståndet av livförsäkringar i bolaget.

Även sjukförsäkringarna har haft ett bra utfall men där är det ännu lite för tidigt att sänka premierna, även om det på sikt kan tänkas att man även där väljer att göra på samma sätt som med livförsäkringarna.

- Jag utesluter inte att det kan ske även på sjukförsäkringarna. Vi behöver dock avvakta och se vad som kan hända på skadesidan, med efterdyningarna av pandemin och då särskilt mot bakgrund av effekterna av postcovid, säger Jakob Carlson.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561