NYHETSARKIVET
2 jun 2021 11:57
Om undersökningen av löneväxlingen
Ipsos genomförde telefonintervjuer med 300 pensionsansvariga/HR-chefer i månadsskiftet november-december 2020.

Företagen som de intervjuade arbetar för är anslutna till den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP och har minst 20 anställda tjänstemän.

Minst var tionde anställd tjänsteman på företagen har en lön över 47 000 kronor/mån (8,5 inkomstbasbelopp). Detta för att säkerställa att frågor om löneväxling var relevanta för de intervjuade.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561